کتابخانه سرویس گیرنده API مدیریت Chrome برای دات نت

Chrome Management API : Chrome Management API مجموعه‌ای از خدمات است که به مدیران Chrome امکان مشاهده، مدیریت و کسب اطلاعات در دستگاه‌های Chrome OS و Chrome Browser خود را می‌دهد.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Chrome Management API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.ChromeManagement.v1 .