Chrome Policy Client Library API برای دات نت

Chrome Policy API : Chrome Policy API مجموعه‌ای از سرویس‌ها است که به مدیران Chrome اجازه می‌دهد خط‌مشی‌های اعمال شده در دستگاه‌های Chrome OS مدیریت شده و مرورگرهای Chrome را کنترل کنند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Chrome Policy API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.ChromePolicy.v1 .