کتابخانه سرویس گیرنده API گزارش Chrome UX برای دات نت

Chrome UX Report API : Chrome UX Report به شما امکان می دهد داده های واقعی تجربه کاربر را برای میلیون ها وب سایت مشاهده کنید.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Chrome UX Report API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.ChromeUXReport.v1 .