Google Classroom API Client Library برای دات نت

Google Classroom API : کلاس‌ها، فهرست‌ها و دعوت‌نامه‌ها را در Google Classroom مدیریت می‌کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Google Classroom API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Classroom.v1 .