کتابخانه سرویس گیرنده API سرویس مدیریت کلید ابری (KMS) برای دات نت

Cloud Key Management Service (KMS) API : کلیدها را مدیریت می کند و عملیات رمزنگاری را در یک سرویس ابری مرکزی برای استفاده مستقیم توسط سایر منابع و برنامه های ابری انجام می دهد.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با سرویس مدیریت کلید ابری (KMS) API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CloudKMS.v1 .