Cloud Shell API Client Library برای دات نت

Cloud Shell API : به کاربران اجازه می‌دهد تا جلسات پوسته تعاملی در حال اجرا در فضای ابری را شروع، پیکربندی و متصل کنند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Shell API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CloudShell.v1 .