کتابخانه سرویس گیرنده API تجزیه و تحلیل کانتینر برای دات نت

Container Analysis API : پیاده سازی Grafeas API که پرس و جو و بازیابی ابرداده های مهم در مورد تمام مصنوعات نرم افزاری شما را ذخیره کرده و امکان پذیر می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Container Analysis API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.ContainerAnalysis.v1 .