Content API for Shopping Client Library برای دات نت

Content API for Shopping : فهرست‌های محصولات و حساب‌های خود را برای خرید Google مدیریت کنید

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Content API برای خرید با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.ShoppingContent.v2_1 .