جستجوی سفارشی API Client Library برای دات نت

API جستجوی سفارشی : در یک وب سایت یا مجموعه ای از وب سایت ها جستجو می کند

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با API جستجوی سفارشی با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CustomSearchAPI.v1 .