Google Cloud Data Catalog API Client Library برای دات نت

Google Cloud Data Catalog API : یک سرویس کاملاً مدیریت‌شده و بسیار مقیاس‌پذیر کشف داده و مدیریت ابرداده.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Google Cloud Data Catalog API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.DataCatalog.v1 .