Cloud Data Fusion API Client Library برای دات نت

Cloud Data Fusion API : Cloud Data Fusion یک سرویس کاملاً مدیریت شده، بومی ابری و یکپارچه سازی داده های سازمانی برای ساخت و مدیریت سریع خطوط لوله داده است. این یک رابط گرافیکی برای افزایش کارایی زمان و کاهش پیچیدگی ارائه می دهد و به کاربران تجاری، توسعه دهندگان و دانشمندان داده اجازه می دهد تا به راحتی و با اطمینان راه حل های یکپارچه سازی داده های مقیاس پذیر را برای پاکسازی، آماده سازی، ترکیب، انتقال و تبدیل داده ها بدون نیاز به درگیری با زیرساخت ایجاد کنند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Data Fusion API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.DataFusion.v1 .