Data Labeling API Client Library برای دات نت

API برچسب‌گذاری داده : API عمومی برای سرویس برچسب‌گذاری داده‌های هوش مصنوعی Google Cloud.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Data Labeling API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.DataLabeling.v1beta1 .