Data Pipelines API Client Library برای دات نت

Data Pipelines API : Data Pipelines یک رابط برای ایجاد، به روز رسانی و مدیریت کارهای تکراری Data Analytics ارائه می دهد.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Data pipelines API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Datapipelines.v1 .