Campaign Manager 360 API Client Library برای دات نت

Campaign Manager 360 API : برنامه‌هایی را برای مدیریت کارآمد گردش‌های کاری، گزارش‌دهی، و انتساب بزرگ یا پیچیده برای Campaign Manager 360 بسازید.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Campaign Manager 360 API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Dfareporting.v3_5 .