API Discovery Service Client Library برای دات نت

API Discovery Service : Google API Discovery Service به مصرف‌کنندگان سرویس اجازه می‌دهد تا فراداده‌های اکتشافی همه APIهای عمومی مدیریت شده توسط پلتفرم API را فهرست کنند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با سرویس کشف API با استفاده از کتابخانه Google API Client برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Discovery.v1 .