کتابخانه سرویس گیرنده API Cloud Data Loss Prevention (DLP) برای دات نت

در حالی که این کتابخانه هنوز پشتیبانی می‌شود، پیشنهاد می‌کنیم کتابخانه جدیدتر Cloud Client for Cloud Data Loss Prevention (DLP) را امتحان کنید، مخصوصاً برای پروژه‌های جدید. برای جزئیات نصب و استفاده به کتابخانه‌های Cloud Loss Prevention (DLP) مراجعه کنید.

Cloud Data Loss Prevention (DLP) API : روش‌هایی را برای شناسایی، تجزیه و تحلیل ریسک، و شناسایی نکردن قطعات حساس به حریم خصوصی در متن، تصاویر و مخازن ذخیره‌سازی Google Cloud Platform ارائه می‌کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Data Loss Prevention (DLP) API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.DLP.v2 .