Search Ads 360 API Client Library برای دات نت

Search Ads 360 API : Search Ads 360 API به توسعه دهندگان این امکان را می دهد که آپلود تبدیل ها و دانلود گزارش ها از Search Ads 360 را خودکار کنند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Search Ads 360 API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Doubleclicksearch.v2 .