Drive API Client Library برای دات نت

Drive API : فایل‌ها را در Drive مدیریت می‌کند، از جمله آپلود، دانلود، جستجو، تشخیص تغییرات و به‌روزرسانی مجوزهای اشتراک‌گذاری.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Drive API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Drive.v3 .