ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Drive API สําหรับ .NET

Drive Activity API: ให้ข้อมูลประวัติกิจกรรมใน Google ไดรฟ์

หน้านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งาน API กิจกรรมไดรฟ์โดยใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google API สําหรับ .NET โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบ

การดาวน์โหลดไลบรารี

ติดตั้งแพ็กเกจ NuGet นี้ Google.Apis.DriveActivity.v2