بررسی برنامه Firebase API Client Library برای دات نت

Firebase App Check API : Firebase App Check در کنار سایر سرویس‌های Firebase کار می‌کند تا از منابع پشتیبان شما در برابر سوء استفاده محافظت کند، مانند تقلب در صورت‌حساب یا فیشینگ.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Firebase App Check API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Firebaseappcheck.v1 .