Cloud Storage for Firebase API Client Library برای دات نت

Cloud Storage for Firebase API : Cloud Storage for Firebase API مدیریت برنامه‌ای سطل‌های Cloud Storage را برای استفاده در پروژه‌های Firebase امکان‌پذیر می‌سازد.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Storage for Firebase API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Firebasestorage.v1beta .