Google Forms API Client Library برای دات نت

Google Forms API : فرم‌ها و پاسخ‌های Google را می‌خواند و می‌نویسد.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Google Forms API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Forms.v1 .