کتابخانه سرویس‌های بازی Google Play برای دات نت

خدمات بازی Google Play : سرویس بازی‌های Google Play به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد تا بازی‌ها را با تابلوهای امتیازات اجتماعی، دستاوردها، وضعیت بازی، ورود به سیستم با Google و موارد دیگر بهبود بخشند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با خدمات بازی Google Play با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Games.v1 .