Genomics API Client Library برای دات نت

Genomics API : داده‌های Genomics را در فضای ابری آپلود، پردازش، جستجو و جستجو می‌کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Genomics API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Genomics.v2alpha1 .