.NET 版 Backup for GKE API 客户端库

Backup for GKE API:Backup for GKE 是适用于 GKE 集群的代管式 Kubernetes 工作负载备份和恢复服务。

本页面介绍了如何通过使用 .NET 版 Google API 客户端库开始使用 Backup for GKE API。如需了解详情,请参阅以下文档:

下载库

安装 NuGet 软件包:Google.Apis.BackupForGKE.v1