Gmail API Client Library برای دات نت

Gmail API : Gmail API به شما امکان می‌دهد داده‌های صندوق پستی Gmail مانند رشته‌ها، پیام‌ها و برچسب‌ها را مشاهده و مدیریت کنید.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Gmail API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Gmail.v1 .