کتابخانه مشتری API مدیریت هویت و دسترسی (IAM) برای دات نت

API مدیریت هویت و دسترسی (IAM) : هویت و کنترل دسترسی منابع پلتفرم Google Cloud را مدیریت می‌کند، از جمله ایجاد حساب‌های سرویس، که می‌توانید از آنها برای احراز هویت در Google و برقراری تماس‌های API استفاده کنید.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با API مدیریت هویت و دسترسی (IAM) با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Iam.v1 .