Cloud IDS API Client Library برای دات نت

Cloud IDS API : Cloud IDS (سیستم تشخیص نفوذ در ابر) بدافزار، جاسوس‌افزار، حملات فرمان و کنترل و سایر تهدیدات مبتنی بر شبکه را شناسایی می‌کند. کارآیی امنیتی آن در صنعت پیشرو است و با فناوری‌های Palo Alto Networks ساخته شده است. هنگامی که از این محصول استفاده می کنید، نام سازمان و سطوح مصرف شما با Palo Alto Networks به اشتراک گذاشته می شود.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud IDS API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.IDS.v1 .