نمایه سازی کتابخانه سرویس گیرنده API برای دات نت

Indexing API : هنگامی که صفحات وب شما تغییر می کنند به گوگل اطلاع می دهد.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Indexing API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Indexing.v3 .