Cloud Talent Solution API Client Library برای دات نت

Cloud Talent Solution API : Cloud Talent Solution قابلیت ایجاد، خواندن، به روز رسانی و حذف آگهی های شغلی و همچنین جستجوی مشاغل بر اساس کلمات کلیدی و فیلترها را فراهم می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Talent Solution API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CloudTalentSolution.v4 .