کتابخانه مشتری API جستجوی نمودار دانش برای دات نت

API جستجوی نمودار دانش : نمودار دانش Google را برای موجودیت ها جستجو می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Knowledge Graph Search API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Kgsearch.v1 .