Cloud Natural Language API Client Library برای دات نت

در حالی که این کتابخانه هنوز پشتیبانی می‌شود، پیشنهاد می‌کنیم کتابخانه جدیدتر Cloud Client را برای زبان طبیعی Cloud، به‌ویژه برای پروژه‌های جدید امتحان کنید. برای جزئیات نصب و استفاده به کتابخانه‌های زبان طبیعی Cloud مراجعه کنید.

Cloud Natural Language API : فناوری‌های درک زبان طبیعی، مانند تجزیه و تحلیل احساسات، شناسایی موجودیت، تجزیه و تحلیل احساسات موجودیت، و سایر حاشیه‌نویسی‌های متنی را در اختیار توسعه‌دهندگان قرار می‌دهد.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Natural Language API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CloudNaturalLanguage.v1beta1 .