کتابخانه مشتری API آموزش و پیش‌بینی پلتفرم هوش مصنوعی برای دات نت

API آموزش و پیش‌بینی پلتفرم هوش مصنوعی : یک API برای ایجاد و استفاده از مدل‌های یادگیری ماشین.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با AI Platform Training & Prediction API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CloudMachineLearningEngine.v1 .