Cloud Monitoring API Client Library برای دات نت

در حالی که این کتابخانه هنوز پشتیبانی می‌شود، پیشنهاد می‌کنیم کتابخانه جدیدتر Cloud Client برای Cloud Monitoring را امتحان کنید، مخصوصاً برای پروژه‌های جدید. برای جزئیات نصب و استفاده به کتابخانه‌های Cloud Monitoring مراجعه کنید.

Cloud Monitoring API : داده ها و پیکربندی های Cloud Monitoring شما را مدیریت می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Monitoring API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Monitoring.v1 .