My Business Lodging API Client Library برای دات نت

My Business Lodging API : My Business Lodging API مدیریت اطلاعات کسب و کار محل اقامت در Google را امکان پذیر می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با My Business Lodging API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.MyBusinessLodging.v1 .