کتابخانه مشتری API پرسش و پاسخ کسب و کار من برای دات نت

API پرسش و پاسخ کسب‌وکار من : API پرسش و پاسخ کسب‌وکار من اجازه می‌دهد تا سؤالات و پاسخ‌ها برای فهرست‌های خاص پست شود.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با My Business Q&A API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.MyBusinessQ&A.v1 .