Cloud OS Login API Client Library برای دات نت

Cloud OS Login API : می‌توانید از ورود سیستم عامل برای مدیریت دسترسی به نمونه‌های VM خود با استفاده از نقش‌های IAM استفاده کنید.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Cloud OS Login API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CloudOSLogin.v1alpha .