PageSpeed ​​Insights API Client Library برای دات نت

PageSpeed ​​Insights API : PageSpeed ​​Insights API به شما امکان می دهد عملکرد وب سایت خود را با یک API ساده تجزیه و تحلیل کنید. پیشنهادات مناسبی را برای نحوه بهینه سازی سایت خود ارائه می دهد و به شما امکان می دهد تجزیه و تحلیل PageSpeed ​​Insights را به راحتی در ابزارهای توسعه و گردش کار خود ادغام کنید.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با PageSpeed ​​Insights API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.PagespeedInsights.v5 .