Poly API Client Library برای دات نت

Poly API : Poly API دسترسی خواندن به دارایی‌های میزبانی شده در poly.google.com را برای همه و دسترسی آپلود به poly.google.com را برای حساب‌های در لیست سفید فراهم می‌کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Poly API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.PolyService.v1 .