Certificate Authority API Client Library برای دات نت

Certificate Authority API : Certificate Authority Service API یک سرویس بسیار در دسترس و مقیاس پذیر است که به شما امکان می دهد مدیریت مقامات گواهی خصوصی (CAs) را ساده و خودکار کنید و در عین حال کنترل کلیدهای خصوصی خود را حفظ کنید.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Certificate Authority API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CertificateAuthorityService.v1 .