Bidding API Client Library برای دات نت

بیدرنگ Bidding API : به پیشنهاد دهندگان خارجی اجازه می دهد تا ادغام RTB خود را با Google مدیریت کنند. این شامل مدیریت نقاط پایانی مناقصه‌دهنده، سهمیه‌های QPS، پیکربندی موجودی تبلیغاتی برای دریافت از طریق پیش‌هدف‌گذاری، ارسال خلاقیت‌ها برای تأیید، و دسترسی به ابرداده‌های خلاقانه مانند وضعیت تأیید است.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با API بیدرنگ Bidding با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Real-timeBidding.v1 .