Retail API Client Library برای دات نت

API خرده‌فروشی : سرویس خرده‌فروشی ابری، مشتریان را قادر می‌سازد تا سیستم‌های توصیه شخصی‌شده سرتاسری را بدون نیاز به تخصص بالایی در یادگیری ماشین، سیستم توصیه یا Google Cloud بسازند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Retail API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CloudRetail.v2 .