Cloud Runtime Configuration API Client Library برای دات نت

Cloud Runtime Configuration API : Runtime Configurator به شما اجازه می دهد تا به صورت پویا متغیرها را از طریق Google Cloud Platform پیکربندی و در معرض دید قرار دهید. علاوه بر این، می‌توانید Watchers و Waiters را نیز تنظیم کنید که تغییرات داده‌های شما را مشاهده کنند و بر اساس شرایط خاص برگردند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Cloud Runtime Configuration API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CloudRuntimeConfig.v1 .