Safe Browsing API Client Library برای دات نت

Safe Browsing API : برنامه‌های سرویس گیرنده را قادر می‌سازد تا منابع وب (معمولاً URLها) را در برابر فهرست‌های تولید شده توسط Google از منابع وب ناامن بررسی کنند. APIهای مرور ایمن فقط برای استفاده غیرتجاری هستند. اگر نیاز به استفاده از API برای شناسایی URL های مخرب برای اهداف تجاری دارید - به معنی "برای اهداف فروش یا درآمدزایی" - لطفاً به Web Risk API مراجعه کنید.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Safe Browsing API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Safebrowsing.v4 .