Secret Manager API Client Library برای دات نت

Secret Manager API : داده‌های حساس مانند کلیدهای API، گذرواژه‌ها و گواهی‌ها را ذخیره می‌کند. ضمن بهبود امنیت، راحتی را فراهم می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Secret Manager API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.SecretManager.v1 .