Service Directory API Client Library برای دات نت

Service Directory API : Service Directory بستری برای کشف، انتشار و اتصال سرویس‌ها است.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Service Directory API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.ServiceDirectory.v1beta1 .