Site Verification API Client Library برای دات نت

Site Verification API : Google Site Verification API به برنامه‌ها اجازه می‌دهد فرآیند مدیریت سوابق مالکیت وب‌سایت‌ها و دامنه‌ها را خودکار کنند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Site Verification API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.SiteVerification.v1 .