Smart Device Management API Client Library برای دات نت

Smart Device Management API : به شرکای سازمانی منتخب اجازه دسترسی، کنترل و مدیریت دستگاه‌های Google و Nest را به صورت برنامه‌ریزی کنید.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Smart Device Management API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.SmartDeviceManagement.v1 .