Cloud Storage API Client Library برای دات نت

در حالی که این کتابخانه هنوز پشتیبانی می‌شود، پیشنهاد می‌کنیم کتابخانه جدیدتر Cloud Client را برای فضای ذخیره‌سازی ابری، به‌ویژه برای پروژه‌های جدید امتحان کنید. برای جزئیات نصب و استفاده به کتابخانه‌های ذخیره‌سازی ابری مراجعه کنید.

Cloud Storage API : به شما امکان می دهد اشیاء داده بالقوه بزرگ و تغییرناپذیر را ذخیره و بازیابی کنید.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Storage API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Storage.v1 .