Street View Publish API Client Library برای دات نت

Street View Publish API : عکس‌های 360 را همراه با موقعیت، جهت‌گیری و ابرداده‌های اتصال در Google Maps منتشر می‌کند. برنامه ها می توانند یک رابط برای موقعیت یابی، اتصال و آپلود تصاویر نمای خیابان تولید شده توسط کاربر ارائه دهند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Street View Publish API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.StreetViewPublish.v1 .